* Aanvullend bericht m.b.t. ALV 10 maart 2021

Aanvullend bericht voor de leden van PB bij de conceptagenda van de digitale ledenvergadering op 10 maart 2021

Woensdag 10 maart 2021 kiest Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden

Bertus Karssenberg benoemd tot eerste erelid van PB

Eerder heeft in de Gids een advertentie gestaan met de concept-agenda voor de digitale ledenvergadering van 10 maart 2021. Ook per mail, website en Facebook zijn

de leden van PB geïnformeerd. De twee door de leden te verkiezen bestuursleden stonden al in de conceptagenda.

Het afreden van de huidige voorzitter vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn was ook bekend.

Nieuw is dat we een kandidaat hebben gevonden voor het voorzitterschap om de aftredende voorzitter Bertus Karssenberg op te volgen.

Het is Bas Rutgers, MA MSc, die vanaf zijn jeugdjaren woonachtig is in Joppe, later Gorssel en nu Harfsen. Als directeur bij verschillende bedrijven had hij vaak

belangenbehartiging in zijn portefeuille. Hij schreef ons:

“Ik zie ernaar uit om met de andere bestuursleden de gewenste goede dingen te doen. Ik woon al vele tientallen jaren in deze mooie omgeving. Daarom wil ik me graag inzetten

voor onze gemeenschap om die zo mooi te houden en mogelijk te verbeteren.”

Zijn verkiezing wordt een extra agendapunt op de komende vergadering.

Dank aan aftredende voorzitter/benoeming tot erelid

Vanaf 2010 was Bertus bestuurslid van PB. Met ingang van 2015 treedt hij op als voorzitter.

In zijn voorzittersperiode is veel gebeurd. In 2016 kwam het nieuwe dorpsplan gereed.

De hoofdonderwerpen uit dit plan zijn door het bestuur opgepakt.

Als voorbeelden zijn te noemen: voorzieningen (openhouden Ontmoetingsplek), verkeer (N339), speeltuinen (nieuwe speeltuin Heideveld), leefbaarheid (Locatie Buitenlust/renovatie plein), veiligheid (WhatsApp Buurtpreventie), wonen (2 jaar vervroegen bouw Heideveld), toerisme (wandel- en fietspaden).

Ook de contacten met de gemeente en andere stakeholders werden goed onderhouden en waar nodig benut.

Bertus had een niet aflatende energie. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Hij is dan ook door het bestuur benoemd tot erelid. Het eerste in de 75jarige geschiedenis.

De bijbehorende oorkonde wordt zaterdag 13 maart aan hem uitgereikt.

Dank aan andere vertrekkende bestuursleden

Wim Langeler is een termijn bestuurslid geweest. Gedurende die drie jaar was hij betrokken bij onderhoud van en aanleg nieuwe wandel/fietspaden, glasvezel in het buitengebied

en energie. Hij heeft dit met veel inzet gedaan. Jammer dat hij vertrekt.

Mariëlle Oonk is twee jaar secretaris geweest (2018/2019). Zij heeft ons fantastisch ondersteund bij alle drukke werkzaamheden rond het 75-jarig bestaan.

Helaas moest zij voor haar persoonlijke situatie kiezen. Dat hebben we uiteraard geaccepteerd. Jammer blijft het.

Opvolgers

Ischa Koning heeft haar secretariaatswerkzaamheden overgenomen. Met Deodata Strookappe, portefeuilles AED, WhatsApp buurtpreventie en Buitenlust/Centrum Harfsen moet zij nog wel formeel gekozen worden. Vanwege de coronamaatregelen is vorig jaar geen ledenvergadering gehouden.

Deelnemen aan de digitale ledenvergadering 2021?

Wanneer u ons een mail stuurt: secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl, ontvangt u tijdig de Teams-link.

Alleen leden hebben stemrecht.

Bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.