24 maart Ledenvergadering met aansluitend Energiecafé

Gemeente gaat met bewoners in gesprek over schone energie

De gemeente Lochem gaat in acht kernen met bewoners in gesprek over klimaatverandering en de overstap naar schone energie. Zij organiseert daarom samen met de dorpsraden en LochemEnergie van 16 maart tot en met 8 april acht Energiecafés.

De gemeente komt met de Energiecafés tegemoet aan de vraag naar informatie over bijvoorbeeld windmolens, zonneparken, van het gas af, energie besparen in huis en elektrisch rijden. Alle bewoners krijgen deze week per post een uitnodiging voor het Energiecafé in hun buurt.

Wethouder duurzaamheid Henk van Zeijts: “Er komt op dit moment veel op onze inwoners af. Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn er afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. En als gemeente willen we in 2030 net zoveel energie schoon opwekken, als we verbruiken. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we onze gebouwen verwarmen, hoe we stroom opwekken en opslaan, de manier waarop we reizen. We zullen dichtbij huis schone energie moeten opwekken met windmolens en zonneparken. We moeten tegelijkertijd zoveel mogelijk energie gaan besparen. We staan samen voor een lastige opgave. Maar het kan. Als iedereen meedoet.

Wat is een Energiecafé?

De Energiecafés zijn een manier om inwoners te informeren en hen in staat te stellen het gesprek over schone energie aan te gaan. Het café bestaat uit een talkshow en het Energieplein. Tijdens de talkshow ontvangt een presentator de gasten aan zijn tafel: mensen uit de buurt, (ervarings)deskundigen en mensen van de gemeente. De dorpsraden en LochemEnergie dragen de gasten aan. Na de talkshow kunnen bezoekers van het Energiecafé zelf in gesprek met de tafelgasten, energie-coaches van LochemEnergie en met de wethouder. 

Aanmelden voor het Energiecafé
Aanmelden kan via www.lochem.nl/energiecafe of via tel: (0573)-28 92 22.

Hoe laat en waar zijn de Energiecafés?
Het Energiecafé duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Scroll naar boven