Data

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 19.30 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo.

Vergaderdata 2019:

Dinsdag 15 januari 2019

Dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 12 maart 2019

Dinsdag 9 april 2019

Dinsdag 16 april 2019 Jaarvergadering

Dinsdag 14 mei 2019

Dinsdag 16 juli 2019

Vergaderdata 2018:

Dinsdag 18 december 2018

Dinsdag 13 november 2018