Data

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 19.30 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo.

Vergaderdata 2019/2020:

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 8 oktober 2019

Dinsdag 12 november 2019

Donderdag 14 november 2019 – Bijeenkomst inwoners Kring van Dorth

Maandag 18 november 2019 – Vergadering met (sport)verenigingen

Dinsdag 10 december 2019

Dinsdag 14 januari 2020

Dinsdag 22 februari 2020

Dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 21 april 2020 – Jaarvergadering PB

Dinsdag 12 mei 2020

Dinsdag 9 juni 2020

Afgelopen vergaderdata 2019:

Dinsdag 15 januari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Dinsdag 12 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 16 april 2019 – Jaarvergadering
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 16 juli 2019