Data

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 19.30 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo.

Vergaderdata 2019/2020:

Dinsdag 3 september 2019 (i.p.v. 17 september)

Maandag 30 september 2019

Dinsdag 5 november 2019

Woensdag 13 november 2019 – Bijeenkomst inwoners Kring van Dorth

Maandag 18 november 2019 – Vergadering met (sport)verenigingen

Dinsdag 3 december 2019

Dinsdag 7 januari 2020

Dinsdag 4 februari 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Dinsdag 7 april 2020

Dinsdag 21 april 2020 – Jaarvergadering PB (onder voorbehoud)

Dinsdag 28 april 2020

Dinsdag 2 juni 2020

Afgelopen vergaderdata 2019:

Dinsdag 15 januari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Dinsdag 12 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 16 april 2019 – Jaarvergadering
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 16 juli 2019