Vergaderdata

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 19.00 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 19.30 uur in Dorpshuus Hoeflo (indien mogelijk i.v.m. Covid-19)

Geplande vergaderdata 2022:

3 januari

8 februari

7 maart

4 april

2 mei

13 juni