Vergaderdata

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 18.30 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 19.00 uur in Dorpshuus Hoeflo (indien mogelijk i.v.m. Covid-19)

Geplande vergaderdata 2021:

Maandag 18 oktober
Maandag 1 november
Maandag 6 december