Data

Vergaderdata bestuur Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

  • Inloop spreekhalfuur om 19.30 uur (wel aanmelden van te voren indien u daar gebruik van wilt maken).
  • Aanvang vergadering 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo (indien mogelijk i.v.m. Covid-19)

Geplande vergaderdata 2021:
Maandag 3 mei 2021
Maandag 7 juni