Wonen en Verkeer

Wonen en Verkeer

Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth wil in het kader van de ontwikkeling van het dorp ook de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid bevorderen. Het behouden en versterken van het groene en dorpse karakter van ons dorp is hierin van groot belang. De commissie Wonen en Verkeer wil hierin een bijdrage leveren door zich in te zetten voor het afstemmen van het woningaanbod aan de behoefte van de inwoners van Harfsen. Zo is er voor het plan Heideveld bij belangstellenden geïnventariseerd welke woonbehoeften zij hebben. Vervolgens is dit gecommuniceerd met de gemeente en de verantwoordelijk projectontwikkelaar. Tevens ondersteunt en stimuleert de commissie contacten tussen (potentiële) bewoners van Harfsen en de gemeente en/of andere betrokken organisaties.

Daarnaast onderzoekt de commissie in samenwerking met de commissie Voorzieningen en Zorg de woon- en zorgbehoeften en -mogelijkheden voor ouderen en hulpbehoevenden.

De commissie Wonen en Verkeer heeft tevens als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid in Harfsen. Hiertoe coördineert en behandelt de commissie de diverse verzoeken vanuit de bevolking hiertoe.
Om die reden willen wij graag dat alle inwoners ons op de hoogte brengen van alle zaken betreffende het verkeer en de (on)veiligheid hiervan.

We vragen u met ons mee te denken en uw visie en of opmerkingen rondom Wonen en Verkeer kenbaar te maken. Vervolgens zullen we informatie inwinnen, waardoor wij in staat zijn de gemeente en of andere instanties van een afgewogen verzoek of advies te voorzien.

Namens de commissie:

Wim Wichers en Deodata Strookappe

Scroll naar boven