AED in Harfsen

AED-informatie

 

In Harfsen, maar ook in de rest van de gemeente Lochem, zijn veel Automatische Externe Defibrillators (AED) en ook veel opgeleide vrijwilligers om de AED’s te bedienen.
Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. `Hartveilig Wonen’ is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. De gemeente Lochem heeft zich in 2011 bij Stichting Hartveilig Wonen aangesloten om een gedegen netwerk van AED’s en AED-vrijwilligers te kunnen gaan waarborgen.

Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth en de gemeente Lochem hebben een aantal afspraken gemaakt, om te zorgen dat er in Harfsen voldoende dekking van AED’s en AED-vrijwilligers is.

Eén van de taken die Plaatselijk Belang op zich neemt, is het werven, opleiden en aanmelden van vrijwilligers. Tevens heeft Plaatselijk Belang gezorgd voor 2 AED’s met een bijbehorende buitenkast. Deze hangen bij de supermarkt en het voetbalveld. Daarnaast zijn er in Harfsen op diverse plaatsen particuliere AED’s, die ingezet kunnen worden in geval van nood. In onderstaand overzicht vindt u informatie over alle aanwezige AED’s.

Voor het opleiden van de vrijwilligers organiseert Plaatselijk Belang ieder jaar een aantal herhalingstrainingen die kosteloos door vrijwilligers uit Harfsen gevolgd kunnen worden. Wilt u meer weten over de AED’s en Hartveilig Wonen, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met mevr.A. Doorenweerd via a.doorenweerd@upcmail.nl
Bron: Informatiekatern gemeente Lochem d.d. 12.11.14

Hartveilig wonen in Lochem
Hoewel ambulancepersoneel er alles aan doet om snel ter plaatse te zijn, gaan er bij hartfalen vaak kostbare minuten verloren. Die kunnen doorslaggevend zijn. Dankzij de inzet van vrijwilligers, is snel handelen mogelijk. De gemeente Lochem is sinds een aantal jaren aangesloten bij Hartveilig Wonen.
Dit is een samenwerking tussen alarmnummer 112, gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om snel hulp te kunnen verlenen bij hartfalen.

Hoe werkt het?
Wanneer de meldkamer (112) een melding krijgt van hartfalen, roept het systeem van Hartveilig Wonen aangemelde vrijwilligers op, die in de buurt van het slachtoffer zijn.
Dit gaat via sms of een app. Het systeem vraagt de vrijwilligers of zij in de gelegenheid zijn om naar het slachtoffer te gaan. Een andere groep vrijwilligers krijgt de vraag of zij de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer kan brengen. Zodra een vrijwilliger laat weten dat hij hulp kan verlenen, krijgen de anderen bericht dat hun inzet niet meer nodig is. Dit voorkomt dat teveel vrijwilligers worden ingezet.

Aanmelden vrijwilligers
Wanneer u bent opgeleid en het certificaat heeft om een AED te kunnen bedienen, kunt u zich aanmelden bij Hartveilig Wonen.

Wilt u meer informatie, of heeft u interesse in een opleiding voor het bedienen van een AED, kijk dan op de website van Hartveilig Wonen, www.hartveiligwonen.nl.

Aanmelden van een AED
In het systeem van Hartveilig Wonen kunnen, naast de AED’s die in buitenkasten hangen, ook AED’s worden aangemeld die beperkt beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld alleen gedurende de openingstijden van een bedrijf. Het systeem houdt rekening met de beschikbare tijden. Door een AED aan te melden, kan dan toch hulp worden verleend.

Vragen aan de gemeente
Heeft u vragen aan de gemeente over de AED of Hartveilig Wonen, dan kunt u mailen met mevrouw Derksen. email: Derksen@lochem.nl.

 

Informatie over alle aanwezige AED’s vindt u hieronder:

AANWEZIGE AED-APPARATEN HARFSEN-KRING VAN DORTH (maart 2016)

SPAR Kirchjunger
Lochemseweg 130a
HARFSEN

De AED bevindt zich buiten, links van de winkelingang, onder de overkapping.
De buitenkast is te openen met een pincode.
De pincode ontvangt u bij een oproep door Hartveilig Wonen, omdat de AED daar aangemeld is.
(Onderhoud gemeente Lochem)

 

Voetbalvereniging S.V. Harfsen
Reeverweg 36
HARFSEN

De AED bevindt zich buiten, onder de trap/nooduitgang noord-oostkant van de kantine, de gebouwzijde liggend aan Jufferdijk.
De buitenkast is te openen met een pincode.
De pincode ontvangt u bij een oproep door Hartveilig Wonen, omdat de AED daar aangemeld is.
(Onderhoud gemeente Lochem)

 

Dorpshuus Hoeflo
Hulstweg 6
HARFSEN
T:0573-431779

De AED bevindt zich binnen op de begane grond direct bij de trapopgang bij de hoofdingang.
Deze AED heeft geen pincode.
De AED is alleen bereikbaar wanneer het gebouw geopend is.
Het Dorpshuus is geopend wanneer er activiteiten zijn.
(Eigendom en onderhoud Dorpshuus)

 

Camping De Vlinderhoeve
Bathmenseweg 7
KRING VAN DORTH
T:0573-431354

De AED bevindt zich binnen bij de receptie.
De AED is alleen bereikbaar wanneer het gebouw geopend is. De AED heeft geen pincode.
De AED is niet aangemeld bij Hartveilig Wonen.
(Particulier bezit en onderhoud)

 

Camping De Huurne
Harfsensesteeg 15
HARFSEN
T:0573-431666

De AED bevindt zich buiten aan het informatiebord van de camping aan het einde van de oprit.
Deze AED heeft geen pincode.
De AED is aangemeld bij Hartveilig Wonen.
(Particulier bezit en onderhoud).

 

Haarbroekse Vijvertuin
Harfsensesteeg 40
HARFSEN
T: 0573-401623

De AED bevindt zich buiten aan de muur van de theeschenkerij.
Deze AED heeft geen pincode.
(Particulier bezit en onderhoud)

 

Geers Fysiotherapie bv
Braakhekkeweg 5
HARFSEN
T:0573-431604

De AED bevindt zich binnen in de fitnessruimte.
De AED heeft geen pincode.
Het gebouw is geopend op werkdagen van 12.00-20.00 uur.
Buiten openingstijden te bevragen bij het woonhuis.
(Particulier bezit en onderhoud)

 

Vishandel Ter Beek
Ons Plein, Reeverweg
HARFSEN

De AED hangt buiten in de verkoopwagen van de vishandel.
Aanwezig uitsluitend op dinsdagmiddagen.
(Particulier bezit en onderhoud)

Namens de AED-commissie,

Annet Doorenweerd