A.E.D. in Harfsen-Kring van Dorth

Wij hebben een overzicht van alle A.E.D.’s in kaart gebracht: Locaties AED’s

Contactpersoon A.E.D.:
Wim Wichers
namens Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth,
www.hartslagnu.nl

AED-informatie

In Harfsen, maar ook in de rest van de gemeente Lochem, zijn veel Automatische Externe Defibrillators (AED) en ook veel opgeleide vrijwilligers om de AED’s te bedienen.
Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. `HartslagNu’ is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. De gemeente Lochem heeft zich in 2011 bij (voorheen Stichting Hartveilig Wonen) HartslagNu aangesloten om een gedegen netwerk van AED’s en AED-vrijwilligers te kunnen gaan waarborgen.

Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth en de gemeente Lochem hebben een aantal afspraken gemaakt, om te zorgen dat er in Harfsen voldoende dekking van AED’s en AED-vrijwilligers is.

Eén van de taken die Plaatselijk Belang op zich neemt, is het werven, opleiden en aanmelden van vrijwilligers. Tevens heeft Plaatselijk Belang gezorgd voor 2 AED’s met een bijbehorende buitenkast. Deze hangen bij de supermarkt en het voetbalveld. Daarnaast zijn er in Harfsen op diverse plaatsen particuliere AED’s, die ingezet kunnen worden in geval van nood. In onderstaand overzicht vindt u informatie over alle aanwezige AED’s.

Voor het opleiden van de vrijwilligers organiseert Plaatselijk Belang ieder jaar een aantal herhalingstrainingen die kosteloos door vrijwilligers uit Harfsen gevolgd kunnen worden. Wilt u meer weten over de AED’s en HartslagNu, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met Wim Wichers via voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl
Bron: Informatiekatern gemeente Lochem d.d. 12.11.14

HartslagNu in Lochem
Hoewel ambulancepersoneel er alles aan doet om snel ter plaatse te zijn, gaan er bij hartfalen vaak kostbare minuten verloren. Die kunnen doorslaggevend zijn. Dankzij de inzet van vrijwilligers, is snel handelen mogelijk. De gemeente Lochem is sinds een aantal jaren aangesloten bij HartslagNu.
Dit is een samenwerking tussen alarmnummer 112, gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om snel hulp te kunnen verlenen bij hartfalen.

Hoe werkt het?
Wanneer de meldkamer (112) een melding krijgt van hartfalen, roept het systeem van HartslagNu aangemelde vrijwilligers op, die in de buurt van het slachtoffer zijn.
Dit gaat via sms of een app. Het systeem vraagt de vrijwilligers of zij in de gelegenheid zijn om naar het slachtoffer te gaan. Een andere groep vrijwilligers krijgt de vraag of zij de dichtstbijzijnde AED naar het slachtoffer kan brengen. Zodra een vrijwilliger laat weten dat hij hulp kan verlenen, krijgen de anderen bericht dat hun inzet niet meer nodig is. Dit voorkomt dat teveel vrijwilligers worden ingezet.

Aanmelden vrijwilligers
Wanneer u bent opgeleid en het certificaat heeft om een AED te kunnen bedienen, kunt u zich aanmelden bij HartslagNu.

Wilt u meer informatie, of heeft u interesse in een opleiding voor het bedienen van een AED, kijk dan op de website van HartslagNu, www.hartslagnu.nl.

Aanmelden van een AED
In het systeem van HartslagNu kunnen, naast de AED’s die in buitenkasten hangen, ook AED’s worden aangemeld die beperkt beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld alleen gedurende de openingstijden van een bedrijf. Het systeem houdt rekening met de beschikbare tijden. Door een AED aan te melden, kan dan toch hulp worden verleend.

Vragen aan de gemeente
Heeft u vragen aan de gemeente over de AED of HartslagNu, dan kunt u mailen met mevrouw Derksen. email: Derksen@lochem.nl.

Namens de AED-commissie,

Wim Wichers

Scroll naar boven