Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven over wat PB momenteel bezighoudt, dan kunt u altijd de notulen raadplegen: Notulen Plaatselijk Belang Harfsen

Informatie diverse:

De Uitkijk Nr 1

Hondenbeleid – Gemeente Lochem

Prachtig nieuws voor SPAR Vrielink!

Politiecontrole

Het met te hoge snelheden van auto’s door de bebouwde kom van Harfsen rijden en het niet stoppen voor het zebrapad op de Lochemseweg is wederom onder de aandacht gebracht. De gemeente Lochem is hier van op de hoogte en er is toegezegd dat er vaker door de politie gecontroleerd zal worden, ook tijdens de spitsuren.

Update: 10 juli 2019

Ouder nieuws:

INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we enkele aanpassingen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid We onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er zijn. Tussen Epse en Laren staan bomen in het zicht van een aantal kruisingen. Wij kappen deze bomen, zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg. Wij werken nog aan het beplantingsplan hiervoor. Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We passen de verkeersplateaus op dit deel aan zodat ze passen bij de maximum snelheid van 60 km/uur. Daarnaast versmallen we de rijbaan en verbreden we de rode fietsstroken. Op twee locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de snelheidslimiet. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt.

Inloopavond Op de inloopavond presenteren wij het voorlopig ontwerp. Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om uitleg te geven over de gemaakte keuzes en het ontwerp toe te lichten. Zij beantwoorden ook uw vragen. Wij nemen uw inbreng graag mee bij het uitwerken van onze plannen.

• Dinsdag 21 mei 2019 • 18.30 – 20.00 uur • Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 4-6 in Harfsen

Meer informatie Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N339-Laren-Hafsen-Epse. Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.

Nieuws april 2019

Inwonersaantal Harfsen & Kring van Dorth
Onlangs zijn de jaarlijkse statistieken gepubliceerd door de gemeente en wij vinden dit iets om met u te delen!
Per 1 januari 2019 telt Harfsen 1750 inwoners; een toename 54. Kring van Dorth telt 274 inwoners, een toename van 5. Het aantal inwoners van beide dorpen samen staat hiermee op 2024, een toename van maar liefst 59!
Met Heideveld wordt er een verdere stijging verwacht, mooi nieuws!!

ONTWERPWEDSTRIJD!!
DOET U OOK MEE?!! Ontwerpwedstrijd kunstwerk V1 in Harfsen

Nieuws maart 2019

Aankondiging inloop groot onderhoud N339
De provincie heeft een inloop aangekondigd inzake het groot onderhoud aan de Lochemseweg. Dit zal plaatsvinden op 21 mei a.s. van 19.30-20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo. U bent van harte welkom!

Dineke Weijenberg
12 maart jongstleden, tijdens de afgelopen bestuursvergadering, was Dineke Weijenberg voor het laatst. Na 6 jaar inzet voor Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth heeft zij besloten zich vooral op de werkzaamheden voor Ontmoetingsplek De Veldhoek te willen richten.
Wij danken Dineke voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren!

Nieuws januari 2019
In 2019 zal een nieuwe editie van “Hier in Harfsen” verschijnen, lees hier het persbericht: Persbericht Hier in Harfsen

Voor nieuws en informatie over de bomenkap klikt u op de volgende link: Informatie snoei en kap bomen

22 januari 2019
2019-01-22_De_Stentor_-_Achterhoek_-_22-01-2019_print

Een goed 2019!!

E-TRIP elektrische deelauto met chauffeur – ook voor scholieren!
Sinds de buslijn 54 niet meer door Harfsen rijdt, zijn er inwoners en scholieren die geen aansluiting meer hebben met bestemming of bijvoorbeeld de school in Holten. Er loopt op dit moment een proef met een Elektrip auto. Voor alle details kunt u de volgende flyer raadplegen: Flyer-chauffeur-elektrip

De Stentor artikel deelauto

Nieuws december 2019

Hohoho…