Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven over wat PB momenteel bezighoudt, dan kunt u altijd de notulen raadplegen: Notulen Plaatselijk Belang Harfsen


Werkzaamheden en hinder aan de N348 en de Deventerweg

Zie voor meer informatie werkzaamheden-en-hinder-aan-de-n438-en-de-deventerweg/

Werkzaamheden aan de A1 bij de aansluiting Lochem en reconstructie N332

Zie voor meer informatie https://www.plaatselijkbelangharfsen.nl/werkzaamheden-aan-de-a1-bij-de-aansluiting-lochem-en-reconstructie-n332/


Ernstige hinder A1 Twello – Deventer Oost en adviesroutes


Zie voor meer informatie https://www.plaatselijkbelangharfsen.nl/ernstige-hinder-a1-twello-deventer-oost-en-adviesroutes/

Mogelijke hinder wegwerkzaamheden A1 zomer 2020

Zie https://www.plaatselijkbelangharfsen.nl/mogelijke-hinder-wegwerkzaamheden-a1-zomer-2020/ voor meer informatie

Variantenstudie fietsverbinding N339 Harfsen-Epse


Provincie Gelderland voert een variantenstudie uit naar de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse.

Omwonenden geven aan dat de huidige fietsroute onveilig is en de provincie ziet de fietsroute als onderdeel van het fietsnetwerk Deventer – Lochem.

In de afgelopen periode heeft de provincie verschillende varianten in kaart gebracht. Provincie Gelderland vraagt u nu of alle varianten in beeld zijn en welke knelpunten u nog ziet. Ook zoekt de Provincie nog mensen die mee willen denken in een klankbordgroep.

Geeft u uw mening ook door op www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse? Hier kunt u zich ook opgeven voor de klankbordgroep.


Jubileumboeken verkrijgbaar bij Spar Vrielink in Harfsen


Het jubileumboek van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth is beschikbaar bij Spar Vrielink. De kosten voor het boek zijn € 10,-.

Het is zover! De klus is geklaard en het resultaat mag er zijn.

Met trots delen we u mee dat het jubileumboek met de titel “Harfsen-Kring van Dorth Leven boven zeespiegelniveau” op 5 mei zal verschijnen.

Verleden, heden én toekomst van onze regio worden op circa 150 pagina’s belicht.

In het boek zul je verhalen en visies van vele tientallen bewoners en experts uit de regio lezen, gelardeerd met streekgeschiedenis, tal van weetjes, afbeeldingen en opmerkelijke toekomstperspectieven. Het is een eigentijds boek, dat prettig leest en ook leuk is om nog een keer vaker door te bladeren.

Ondanks annulering van alle feestelijkheden hebben we er hard aan gewerkt het boek toch op tijd te realiseren. En dat is gelukt.

persbericht

intekenformulier voor leden

intekenformulier voor niet-leden

korte impressies jubileumboek


Oproep van VVV Lochem

Wij zijn op zoek naar foto’s van de gemeente Lochem!
Heb jij, of maak jij, mooie foto’s van de gemeente Lochem en mogen wij deze gebruiken voor drukwerk en onze website? Fijn! Zo kunnen we de inwoner en toerist laten zien in wat voor prachtig stukje Nederland we wonen!
Stuur je foto onder vermelding van je naam (en de locatie) naar: info@vvvlochem.nl


Harfsen met en voor elkaar!

www.harfsen-met-en-voor-elkaar


Uitstel Algemene Ledenvergadering en Energiecafé i.v.m. Coronavirus

ALGEMENE LEDENVERGADERING  Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth
Op dinsdag 24 maart 2020 aanvang 19.00 uur | Ons Gebouw Harfsen

GAAT NIET DOOR !

Het bestuur van Plaatselijk belang-Kring van Dorth heeft besloten de landelijke en lokale besluitvorming in verband met het coronavirus te volgen en haar jaarvergadering tot een nader te bepalen moment uit te stellen.


24 maart algemene ledenvergadering met aansluitend Energiecafé
Schade door vliegroutes?

www.plaatselijkbelangharfsen.nl/schade-door-vliegroutes/


We doen weer mee

Vrijdag 13 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Opgeven kan via: https://www.nldoet.nl/klus/schoonmaken-en-rondom-de-basisschool


Gezocht: Harfsense anekdotes

Beste Harfsenaren,

Tijdens het 75-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth is het idee ontstaan om een boek te maken over Harfsen.
Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Het thema is Harfsen: verleden-heden-toekomst.
Dit boek zal op 5 mei het licht zien tijdens de tentoonstelling van 75 jaar bevrijding in Harfsen in Ons gebouw.

Op dit moment zijn twee professionele redacteuren bezig met schrijven. Enerzijds verkrijgen zij hun informatie via deskresearch, anderzijds worden mensen geïnterviewd.
Maar we willen ook graag input van Harfsenaren zelf. Dat doen we, zoals een aantal van u heeft gemerkt, middels interviews.

En nu zijn we op zoek naar een aantal leuke, grappige anekdotes in of over Harfsen of Harfsenaren! Uit recent verleden of uit ‘de oude doos’.
Weet u zo’n leuke anekdote dan vernemen wij die graag. U mag deze mailen naar secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl of we maken een afspraak om de anekdote te noteren.
Wilt u aangeven of u uw naam erbij vermeld wilt hebben?

We zijn benieuwd naar leuke reacties!


Serious Request – Harfsen doet mee; u ook?

Serious Request in HarfsenOntbijten voor Serious Re

 


Wereldkampioenen komen uit Harfsen!!

Om het volledige bericht goed te kunnen lezen klikt u hier

 


Informatie diverse:

De Uitkijk Nr 2

IBOR-plan Gemeente Lochem

De Uitkijk Nr 1

Hondenbeleid – Gemeente Lochem


Prachtig nieuws voor SPAR Vrielink!


Politiecontrole

Het met te hoge snelheden van auto’s door de bebouwde kom van Harfsen rijden en het niet stoppen voor het zebrapad op de Lochemseweg is wederom onder de aandacht gebracht. De gemeente Lochem is hier van op de hoogte en er is toegezegd dat er vaker door de politie gecontroleerd zal worden, ook tijdens de spitsuren.

Update: 10 juli 2019


Ouder nieuws:

INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we enkele aanpassingen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid We onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er zijn. Tussen Epse en Laren staan bomen in het zicht van een aantal kruisingen. Wij kappen deze bomen, zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg. Wij werken nog aan het beplantingsplan hiervoor. Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We passen de verkeersplateaus op dit deel aan zodat ze passen bij de maximum snelheid van 60 km/uur. Daarnaast versmallen we de rijbaan en verbreden we de rode fietsstroken. Op twee locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de snelheidslimiet. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt.

Inloopavond Op de inloopavond presenteren wij het voorlopig ontwerp. Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om uitleg te geven over de gemaakte keuzes en het ontwerp toe te lichten. Zij beantwoorden ook uw vragen. Wij nemen uw inbreng graag mee bij het uitwerken van onze plannen.

• Dinsdag 21 mei 2019 • 18.30 – 20.00 uur • Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 4-6 in Harfsen

Meer informatie Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N339-Laren-Hafsen-Epse. Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.


Nieuws april 2019


Inwonersaantal Harfsen & Kring van Dorth
Onlangs zijn de jaarlijkse statistieken gepubliceerd door de gemeente en wij vinden dit iets om met u te delen!
Per 1 januari 2019 telt Harfsen 1750 inwoners; een toename 54. Kring van Dorth telt 274 inwoners, een toename van 5. Het aantal inwoners van beide dorpen samen staat hiermee op 2024, een toename van maar liefst 59!
Met Heideveld wordt er een verdere stijging verwacht, mooi nieuws!!

ONTWERPWEDSTRIJD!!
DOET U OOK MEE?!! Ontwerpwedstrijd kunstwerk V1 in Harfsen


Nieuws maart 2019

Aankondiging inloop groot onderhoud N339
De provincie heeft een inloop aangekondigd inzake het groot onderhoud aan de Lochemseweg. Dit zal plaatsvinden op 21 mei a.s. van 19.30-20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo. U bent van harte welkom!

Dineke Weijenberg
12 maart jongstleden, tijdens de afgelopen bestuursvergadering, was Dineke Weijenberg voor het laatst. Na 6 jaar inzet voor Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth heeft zij besloten zich vooral op de werkzaamheden voor Ontmoetingsplek De Veldhoek te willen richten.
Wij danken Dineke voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren!


Nieuws januari 2019
In 2019 zal een nieuwe editie van “Hier in Harfsen” verschijnen, lees hier het persbericht: Persbericht Hier in Harfsen

Voor nieuws en informatie over de bomenkap klikt u op de volgende link: Informatie snoei en kap bomen

22 januari 2019
2019-01-22_De_Stentor_-_Achterhoek_-_22-01-2019_print

Een goed 2019!!

E-TRIP elektrische deelauto met chauffeur – ook voor scholieren!
Sinds de buslijn 54 niet meer door Harfsen rijdt, zijn er inwoners en scholieren die geen aansluiting meer hebben met bestemming of bijvoorbeeld de school in Holten. Er loopt op dit moment een proef met een Elektrip auto. Voor alle details kunt u de volgende flyer raadplegen: Flyer-chauffeur-elektrip

De Stentor artikel deelauto


Nieuws december 2019

Hohoho…