Dorpskarakter en Groenbeheer

Commissie Dorpskarakter en Groenbeheer

 

Deze commissie is al geruime tijd bezig met het verfraaien van ons “Dorpshart”. De eerste aanzet hiertoe dateert  al uit 2008, toen bij de provincie subsidie werd aangevraagd voor het plaatsen van bloembakken en bankjes. Deze zijn inmiddels geplaatst, maar er was nog financiële ruimte voor nog meer. Echter door de plannen van het Kulturhuus werd deze vele malen uitgesteld.

Intussen is een werkgroep bestaande uit Ineke Stegeman (namens Oranjevereniging), Annelien Kolkman (namens Protestante Gemeente), Harry Lobeek, Ko Poot, Sandra Hakvoort, Madeleine Frelier, Wim Besselink, Dineke Weijenberg (Plaatselijk Belang) en Hans Enderink (Plaatselijk Belang), opnieuw gestart en proberen we het geheel iets groter aan te pakken.

Er zijn plannen gemaakt, een enquête gehouden, er is overleg met de gemeente geweest en er is een architect ingeschakeld om een visie voor het dorpshart op papier te krijgen. Hieruit is het uiteindelijke ontwerp ontstaan. Twee dorpsbijeenkomsten zijn er geweest, zodat alle dorpsbewoners de mogelijkheid hebben gehad om de plannen in te zien en hier ook evt. hun mening over konden geven. Na hun goedkeuring zijn we met het ontwerp naar de gemeente gestapt.

We zijn nu in het stadium van uitwerken, met name financieel, met medewerking van de gemeente Lochem, die het plan nu voor de volle 100%  steunt.

De planning van de uitvoering is juni 2015 (na het Harfsens Feest) in combinatie met werkzaamheden van de Gasunie, die gasleidingen en afsluiters gaat vervangen. Afhankelijk van toekenning van Provinciale Subsidie (aanvraag januari 2015), wordt mogelijk het gehele plan gerealiseerd.

Namens de commissie:

Dineke Weijenberg         e-mail : dineke.weijenberg@hotmail.com

Hans Enderink             e-mail: kniredne@hetnet.nl