Home

Hartelijk welkom op de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

 

We proberen zoveel mogelijk bewoners van Harfsen-Kring van Dorth en andere geïnteresseerden te bereiken door middel van de diverse media als kranten, huis-aan-huis bladen en deze website.

Met deze website willen we u zoveel mogelijk informeren over o.a.: – nieuws en aktuele ontwikkelingen – de onderwerpen waar we mee bezig zijn. – de voortgang van lopende aktiviteiten – verslagen van vergaderingen van Plaatselijkbelang Harfsen en Kring van Dorth

Doelstelling van de vereniging

De vereniging is in 1944 opgericht en heeft als doel het behartigen van de belangen van de bewoners van de kernen van Harfsen en Kring van Dorth en de nabije omgeving.

We willen dit doel bereiken door het:

  • Bevorderen van het leefklimaat en leefbaarheid
  • Geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten
  • Samenwerken met andere organisaties en instellingen om de doelen te bereiken
  • Adviseren van de gemeente Lochem en andere overheidsinstellingen
  • Tonen van betrokkenheid bij ontwikkelingen in de kernen
  • Bevorderen van een goede band tussen bewoners en stimuleren tot meedenken en meedoen.

 

Privacy Statement Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth