Hartelijk welkom op de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

Met deze website willen we u zoveel mogelijk informeren over o.a.: – nieuws en actuele ontwikkelingen – de onderwerpen waar we mee bezig zijn. – de voortgang van lopende activiteiten – verslagen van vergaderingen van het bestuur Plaatselijk Belang Harfsen en Kring van Dorth.

Dit is een van de middelen waarmee we proberen zoveel mogelijk bewoners van Harfsen-Kring van Dorth en andere geïnteresseerden te bereiken. Daarnaast maken we gebruik  van meer traditionele  media als nieuwsbrieven, kranten, huis-aan-huis bladen. Sinds kort zijn we ook actief op sociale media, Facebook.

DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING

In lijn met de statuten, het

  • Bevorderen van het leefklimaat en leefbaarheid, mede door uitvoering van het dorpsplan
  • Tijdig betrokkenheid zijn bij ontwikkelingen
  • Geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten
  • Samenwerken met andere organisaties en instellingen om de doelen te bereiken
  • Onderhouden van een goede wederzijdse werk- en adviesrelatie met de gemeente Lochem en andere (lokale) overheidsinstellingen
  • Bevorderen van een goede band tussen bewoners en stimuleren tot meedenken en meedoen

Privacy Statement Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth