Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (verder: PBH) ziet het als haar taak bij bewoners optredende problemen bij de implementatie van wet- en regelgeving op de domeinen  zorg en welzijn te signaleren en samen met andere betrokken partijen aan verbetering te werken.

In dat kader heeft PBH enige tijd geleden het initiatief genomen om de ontmoetingsplek in de Veldhoek te Harfsen open te houden. Doel: blijvende voorziening voor ouderen in het dorp. Dat initiatief is geslaagd. Inmiddels is een nieuwe Stichting opgericht: Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen. Het bestuur daarvan heeft dit initiatief overgenomen. Verdere informatie is te vinden op www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl.
PBH blijft nauw contact houden met het Stichtingsbestuur en zal waar nodig dit werk promoten en ondersteunen.

PBH is alert op ontwikkelingen die bestaande en nieuwe wetgeving in het sociaal domein heeft op de inwoners van het dorp. Zij volgt waar mogelijk op hoofdlijnen knelpunten bij bewoners en staat open voor het, waar nodig, oppakken van deze knelpunten bij de juiste instantie.

Er is periodiek overleg met het Baken en Stichting Welzijn Lochem om de actuele situatie door te nemen en mogelijke verbeterpunten te bespreken.

Een plek voor jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van een soos, is een afzonderlijk punt van voortdurende aandacht.

De schoolleiding van de Beatrixschool wordt gesteund is haar initiatieven een goede en vooruitstrevende school voor Harfsen te behouden.

Samen met VAB Almen is er aandacht voor de begraafplaats Almen-Harfsen.

In het periodiek overleg met de Protestantse Gemeente Harfsen, Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen en Hoeflo komt het brede veld van zorg en welzijn ook aan de orde.

PBH staat open voor al uw ideeën/aandachtspunten over dit onderwerp, u kunt deze mailen naar secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl

Scroll naar boven