Bestuur Plaatselijk Belang – Harfsen-Kring van Dorth

Het bestuur van Plaatselijk Belang stelt zich voor:

Betaalbare nieuwbouwwoningen, goed openbaar vervoer, een leefbaar dorp. Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) heeft zich daar al vele jaren voor ingezet en blijft dat doen. Momenteel is de energietransitie een ander belangrijk speerpunt. In mei is een nieuw bestuur aangetreden; één positie is nog vacant.

Wim Wichers, voorzitter

E. voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-25056619

Aandachtspunten:
Wonen
Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
AED
Energie

Wim Wichers (voorzitter) – Ik ben geboren en getogen in Harfsen. Na een loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg en als zelfstandig fotograaf ben ik gepensioneerd. Mijn vrouw Tonny en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik voel me sterk betrokken bij Harfsen, in het bijzonder bij het rijke verenigingsleven. Via PB hoop ik een bijdrage te leveren aan het in stand houden en mogelijk versterken van onze saamhorigheid. De goede sfeer staat, wat mij betreft, voorop.

Deodata (Dé) Strookappe, secretaris

E. secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-22427333

Aandachtspunten:
Wonen
Dorpscentrum
Buurtpreventie
PR
Lid redactiecommissie De Uitkijk

Deodata Strookappe – Als kind logeerde ik wel bij oma en opa op de boerderij in Harfsen. Dat beviel zo goed dat mijn man en ik hier na ons pensioen zijn komen wonen. Hiervoor werkten we beiden in het onderwijs en woonden we in verschillende plaatsen in Nederland. We wandelen erg veel met onze hond en genieten volop van dit mooie dorp, waar we steeds meer mensen hebben leren kennen. Dat maakt dat ik me graag voor hen inzet. Sinds 2019 doe ik dat o.a. via Plaatselijk Belang.

Dennis van Eldik, penningmeester

E. penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-27828931

Aandachtspunten:
Ledenadministratie
Begraafplaatsen

Dennis van Eldik – Sinds 2019 woon ik samen met mijn vrouw Anne in het mooie Harfsen. Ik ben geboren in Apeldoorn, heb scheikunde gestudeerd in Utrecht en ben nu werkzaam als productontwikkelaar R&D bij Royal Talens. We zijn hier in Harfsen heel fijn ontvangen en dus willen we graag iets bijdragen aan het dorp; in het bestuur van PB zal ik samen met Ko werken aan alles wat onder ‘Groen’ valt.

Jan Addink, lid

E. jan_willem1954@hotmail.com
T. 06-44837026

Aandachtspunten:
Groenvoorzieningen
Speelttuinen
Coördinatie
Vluchtelingen

Jan Addink – In 1954 ben ik geboren in Eefde en verhuisde in 1979 naar Deventer. Nu woon ik sinds 1980 met veel plezier in Harfsen. Als chefmonteur was ik werkzaam bij Van Lente Systeemintegratie en daar ben ik ook actief lid van de ondernemingsraad geweest. Nu ik met pensioen ben heb ik meer tijd voor hobby’s als motorsport, mountainbiken, fietsen en wandelen. Graag zet ik me in voor PB en dus voor alle inwoners hier.

Ko Poot, lid

E. mignon@xs4all.nl
T. 06-83908862

Aandachtspunten:
Groenvoorzieningen m.n. speeltuinen
wandel- en fietspaden

Ko Poot – Vanwege de rust, het groen en de mentaliteit zijn  wij 17 jaar geleden in Harfsen komen wonen. Van oorsprong kom ik uit Brabant en de Harfsenaar lijkt wel op een Brabander. Ik werk als fysiotherapeut bij defensie in een militair revalidatiecentrum, waar wij veel oorlogsslachtoffers revalideren, die bij uitzendingen gewond zijn geraakt. Voor PB heb ik eerder al acht jaar in het bestuur gezeten; nu zet ik me ervoor in dat het dorp nog groener en mooier wordt.

Jan Smale, lid

Aandachtspunten:
Groenvoorzieningen m.n. speeltuinen

Jan Smale – Op een melkveehouderijbedrijf in Joppe ben ik geboren en getogen. Onze zoon heeft het melkveebedrijf overgenomen. Sinds begin 2022 ben ik met pensioen, maar bijna elke dag ga ik nog naar de boerderij om te helpen. Inmiddels wonen mijn vrouw en ik vier jaar samen aan de Reeverweg. In mijn vrije tijd mag ik graag motorrijden. Op maandagochtenden ben ik actief in het klussenteam van Hoeflo. Voor mij is het de tweede keer dat ik in het bestuur van PB kom. Graag wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid van Harfsen.

Scroll naar boven