Bestuur

Bestuur Plaatselijk Belang Harfsen Kring van Dorth januari 2022
Het “oude” bestuur van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth, (nieuwe foto volgt) v.l.n.r.
Jan Los, waarnemend voorzitter/penningmeester, penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl
Deodata (Dé) Strookappe, deodatahj@gmail.com
Hans Enderink, kniredne@hetnet.nl
Aldi Preuter, h.preuter@chello.nl
Ellis Frans-Kapma, secretaris, secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl

Bestuur Plaatselijk Belang – Harfsen-Kring van Dorth

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden, met daarbij vermeld hun aandachtsgebieden en bereikbaarheid:

Wim Wichers, voorzitter

E. voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-25056619

Aandachtspunten:
Gemeente – Provincie – Dorpsraadcontacten
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Wonen
AE

Jan Addink, penningmeester

E. penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-44837026

Aandachtspunten:
Gemeente en Provincie
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Buurtpreventie

Ellis Frans-Kapma, secretaris

E. secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-48885698

Aandachtspunten:
Secretariaat
Dorpsraadcontacten

Leefbaarheid | Wonen
Energie
Public Relations

Deodata (Dé) Strookappe, lid

E. deodatahj@gmail.com
T. 06-22427333

Aandachtspunten:
Buurtpreventie
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Wonen
Zorg en Welzijn
Lid redactiecommissie De Uitkijk

Ko Poot, lid

E. mignon@xs4all.nl
T. 06-83908862

Aandachtspunten:
Historie, Evenementen, Recreatie en Toerisme | NLdoet
Speeltuinen
Groenbeheer | Begraafplaats | Klompenpad
Energie

Dennis van Eldik, lid

E. d.v.eldik@gmail.com
T. 06-27828931

Aandachtspunten:
Historie, Evenementen, Recreatie en Toerisme | NLdoet
Speeltuinen
Groenbeheer | Begraafplaats | Klompenpad

Scroll naar top