Bestuur

Van links naar rechts: Aldi Preuter, Jan Los, Deodata Strookappe, Bas Rutgers, Ellis Frans-Kapma, Hans Enderink

Bestuur Plaatselijk Belang – Harfsen-Kring van Dorth

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden, met daarbij vermeld hun eerste aandachtsgebieden en bereikbaarheid:

Jan Los, waarnemend voorzitter

E. voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl

Aandachtspunten:
Gemeente – Provincie – Dorpsraadcontacten
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Public Relation

Wonen en Verkeer


Jan Los, penningmeester

M. 06-53846776
E. penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl

Aandachtspunten:
Energie en Duurzaamheid
Gemeente en Provincie
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Wonen en Verkeer


Ellis Frans-Kapma, secretaris

T. 06-48885698
E. secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl

Aandachtspunten:
Secretariaat
Public Relations
Social Media
Webbeheer


Hans Enderink, lid

T. 0573-431807
E. kniredne@hetnet.nl

Aandachtspunten:
Historie, Evenementen, Recreatie en Toerisme | NLdoet
Speeltuinen
Groenbeheer | Natuurwerkgroep


Aldi Preuter, lid

T. 06-21200723
E. h.preuter@chello.nl

Aandachtspunten:
Zorg en Welzijn


Deodata (Dé) Strookappe, lid

T. 06-22427333
E. deodatahj@gmail.com

Aandachtspunten:
A.E.D. in Harfsen-Kring van Dorth
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Zorg en Welzijn