Bestuur

Bestuur Plaatselijk Belang – Harfsen-Kring van Dorth

Het bestuur van Plaatselijk Belang stelt zich voor:

Betaalbare nieuwbouwwoningen, goed openbaar vervoer, een leefbaar dorp. Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) heeft zich daar al vele jaren voor ingezet en blijft dat doen. Momenteel is de energietransitie een ander belangrijk speerpunt. In mei is een nieuw bestuur aangetreden; één positie is nog vacant.

Wim Wichers, voorzitter

E. voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-25056619

Aandachtspunten:
Gemeente – Provincie – Dorpsraadcontacten
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Wonen
AE

Wim Wichers (voorzitter) – Ik ben geboren en getogen in Harfsen. Na een loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg en als zelfstandig fotograaf ben ik gepensioneerd. Mijn vrouw Tonny en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik voel me sterk betrokken bij Harfsen, in het bijzonder bij het rijke verenigingsleven. Via PB hoop ik een bijdrage te leveren aan het in stand houden en mogelijk versterken van onze saamhorigheid. De goede sfeer staat, wat mij betreft, voorop.

Jan Addink, penningmeester

E. penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-44837026

Aandachtspunten:
Gemeente en Provincie
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Buurtpreventie

Jan Addink – In 1954 ben ik geboren in Eefde en verhuisde in 1979 naar Deventer. Nu woon ik sinds 1980 met veel plezier in Harfsen. Als chefmonteur was ik werkzaam bij Van Lente Systeemintegratie en daar ben ik ook actief lid van de ondernemingsraad geweest. Nu ik met pensioen ben heb ik meer tijd voor hobby’s als motorsport, mountainbiken, fietsen en wandelen. Graag zet ik me in voor PB en dus voor alle inwoners hier.

Ellis Frans-Kapma, secretaris

E. secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl
T. 06-48885698

Aandachtspunten:
Secretariaat
Dorpsraadcontacten

Leefbaarheid | Wonen
Energie
Public Relations

Ellis Frans – Ruim 16 jaar geleden ben ik in Huis Dorth beland (hier zegt men nog steeds ‘het kasteel’). Een fantastische plek! Tijdens mijn loopbaan als journalist heb ik in bijzondere ‘keukens’ kunnen kijken en veel mensen ontmoet. Geweldig interessant allemaal. Ik heb dus een job gekozen, waarbij ik nooit hoefde te werken, zoals de Chinese uitdrukking luidt. Met veel plezier heb ik me hier ingezet voor de inwoners.  Per 1 november verhuis ik naar de Betuwe, maar gelukkig is Dé Strookappe bereid mij als secretaris van PB op te volgen.

Deodata (Dé) Strookappe, lid

E. deodatahj@gmail.com
T. 06-22427333

Aandachtspunten:
Buurtpreventie
Leefbaarheid | Dorpskarakter Harfsen-Kring van Dorth
Wonen
Zorg en Welzijn
Lid redactiecommissie De Uitkijk

Deodata Strookappe – Als kind logeerde ik wel bij oma en opa op de boerderij in Harfsen. Dat beviel zo goed dat mijn man en ik hier na ons pensioen zijn komen wonen. Hiervoor werkten we beiden in het onderwijs en woonden we in verschillende plaatsen in Nederland. We wandelen erg veel met onze hond en genieten volop van dit mooie dorp, waar we steeds meer mensen hebben leren kennen. Dat maakt dat ik me graag voor hen inzet. Sinds 2019 doe ik dat o.a. via Plaatselijk Belang.

Ko Poot, lid

E. mignon@xs4all.nl
T. 06-83908862

Aandachtspunten:
Historie, Evenementen, Recreatie en Toerisme | NLdoet
Speeltuinen
Groenbeheer | Begraafplaats | Klompenpad
Energie

Ko Poot – Vanwege de rust, het groen en de mentaliteit zijn  wij 17 jaar geleden in Harfsen komen wonen. Van oorsprong kom ik uit Brabant en de Harfsenaar lijkt wel op een Brabander. Ik werk als fysiotherapeut bij defensie in een militair revalidatiecentrum, waar wij veel oorlogsslachtoffers revalideren, die bij uitzendingen gewond zijn geraakt. Voor PB heb ik eerder al acht jaar in het bestuur gezeten; nu zet ik me ervoor in dat het dorp nog groener en mooier wordt.

Dennis van Eldik, lid

E. d.v.eldik@gmail.com
T. 06-27828931

Aandachtspunten:
Historie, Evenementen, Recreatie en Toerisme | NLdoet
Speeltuinen
Groenbeheer | Begraafplaats | Klompenpad

Dennis van Eldik – Sinds 2019 woon ik samen met mijn vrouw Anne in het mooie Harfsen. Ik ben geboren in Apeldoorn, heb scheikunde gestudeerd in Utrecht en ben nu werkzaam als productontwikkelaar R&D bij Royal Talens. We zijn hier in Harfsen heel fijn ontvangen en dus willen we graag iets bijdragen aan het dorp; in het bestuur van PB zal ik samen met Ko werken aan alles wat onder ‘Groen’ valt.

Jan Smale, lid

Aandachtspunten:
Leefbaarheid

Jan Smale – Op een melkveehouderijbedrijf in Joppe ben ik geboren en getogen. Onze zoon heeft het melkveebedrijf overgenomen. Sinds begin 2022 ben ik met pensioen, maar bijna elke dag ga ik nog naar de boerderij om te helpen. Inmiddels wonen mijn vrouw en ik vier jaar samen aan de Reeverweg. In mijn vrije tijd mag ik graag motorrijden. Op maandagochtenden ben ik actief in het klussenteam van Hoeflo. Voor mij is het de tweede keer dat ik in het bestuur van PB kom. Graag wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid van Harfsen.

Scroll naar top