Recreatie Toerisme en Speeltuinen

Commissie Recreatie, Toerisme en Speeltuinen

 

De commissie heeft een aantal punten op een rijtje gezet, waaraan de komende periode (verder) gewerkt gaat worden.

  • “Ommetje Harfsen”’; hier is een werkgroep druk mee geweest, met als resultaat een prachtige route door een deel van het buitengebied van Harfsen. We willen als commissie, samen met de werkgroep, het aantal “Ommetjes” uitbreiden, zodat Harfsen voor de wandelaar nog aantrekkelijker wordt. Ook willen we aandacht geven aan een mooi startpunt van deze “Ommetjes”. Plan is om dit in “ons nieuwe dorpshart” (start juni 2015) te realiseren.
  • In aansluiting hierop is er aandacht voor de fietsroutes in en rond Harfsen, met name naar de fietsknooppunten. Zijn er meer mogelijkheden om deze nog aantrekkelijker voor Harfsen te maken?
  • Er zijn ideeën voor het maken van een promotiefolder voor toeristen. Met de Harfsense ondernemers bespreken we welke zakelijke informatie meegenomen kan worden. Toeristen krijgen zo in één keer veel info over Harfsen.
  • In Harfsen zijn een 3-tal speeltuinen welke onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang vallen: “de Schooldermansweide” aan de Gentiaan, het toekomstige speelplein bij de Beatrixschool/ Dorpshuus en de toekomstige speelplek bij de nieuwbouw Reeverweg-West.  Afgevallen zijn  “de Kriebeltuin” aan de Sporkehout en “het Pastoriepleintje” aan de Bremweg. Reden hiervoor is dat het aantal schoolgaande kinderen naar de basisschool afgenomen is. Deze informatie is  leidend voor de hoeveelheid subsidie van de gemeente Lochem voor het onderhoud van de speeltuinen.
  • Insteek van de commissie is om de speeltuinen goed, netjes en veilig te houden, samen met een vertegenwoordiging van de bewoners van ons dorp. Hierin hebben zitting Geert Bolink, Aldi Preuter en André Hoentjen. Ze kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken. Wil je een bijdrage leveren, meld je aan bij één van de speeltuincommissieleden.

Voor ideeën, suggesties en vragen/ opmerkingen kunt U terecht bij de contactpersonen van deze commissie:

Bertus Karssenberg  (voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl)

Hans Enderink (kniredne@hetnet.nl)