Enquete

Door het schrappen van buslijn 56, de recente woonvisie en de noodzaak om het Dorpsplan uit 2016 te actualiseren vindt Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth het hoog tijd om uw mening te kennen en uw wensen en ideeën te inventariseren. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Dat kan digitaal (via onze website en Facebook) en op papier. Ook kunt u vanaf deze website exemplaren uitprinten.

Uw op papier ingevulde enquête kunt u inleveren bij Dorpshuus Hoeflo, De Spar of De Veldhoek.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wonen
  • Verkeer
  • Energie
  • Voorzieningen
  • Buslijn 56

De enquête is anoniem. Het invullen kost niet veel tijd en is van wezenlijk belang voor de toekomst van een leefbaar dorp en het buitengebied.

Per gezin mogen er meerdere enquêtes worden ingevuld. We zijn benieuwd naar de mening van alle inwoners!

ALVAST HARTELIJK DANK!

Wilt u de enquête digitaal invullen? Klik dan op deze link

Wilt u de enquête uitprinten en inleveren op één van de inleverpunten? Klik dan op deze link

U kunt de enquête tot uiterlijk 12 maart 2022 op verschillende manieren inleveren:

  • Digitaal via de website van Plaatselijk Belang www.plaatselijkbelangharfsen.nl
  • Op de Facebookpagina staat ook een link
  • Op papier in een bus bij: – De Spar – De Veldhoek – Hoeflo

Ook is het mogelijk dat wij de ingevulde enquête bij u ophalen wanneer de eerder genoemde mogelijkheden voor u lastig zijn. U kunt dan één van de volgende mobiele nummers bellen: 06.53846776 (Jan Los) of 06.22427333 (Dé Strookappe).

Na verwerking van de enquête-uitkomsten kan het bestuur van Plaatselijk Belang verder met het opstellen van een
concept-Dorpsplan, dat later aan de leden zal worden voorgelegd.

Scroll naar boven