Public Relation

Public Relation

Het secretariaat verzorgt ook de website van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth, de facebookpagina  en Instagram. Voor suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij Ischa Koning, secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl .