Public Relation

Public Relation

 

De commissie publiciteit heeft voor de komende periode een aantal plannen. Graag delen wij deze met de lezers van de website en hopen daarmee te stimuleren dat er reacties en ideeën komen die de realisatie hiervan bevorderen. Of, en dat is uiteraard ook heel goed, er vragen komen waarom aan andere zaken publicitair geen aandacht wordt besteed.

Website

De nieuwe website is in de lucht en wordt druk bezocht. Over de opzet zijn de eerste reacties positief. Wel wordt terecht opgemerkt dat nog veel informatie ontbreekt. Daar gaan we wat aan doen. Maandelijks komt er informatie over de onderwerpen die bij het bestuur en de commissies in behandeling zijn en de geplande voortgang.

Ook willen we met de andere verenigingen in het dorp bespreken of het mogelijk is de verschillende websites aan elkaar te koppelen zodat informatie over en weer makkelijk is te bereiken.

Bij deze ook de vraag welke info u als lezer op de website van Plaatselijk Belang mist.

Elektronische nieuwsbrief

Naast een goed functionerende website is het goed regelmatig over specifieke onderwerpen met de leden te communiceren. Daarom beschikken we graag over de e-mailadressen.

Het spreekt voor zich dat wij deze adressen uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Als u ook op de hoogte gehouden wilt worden geef dan uw e-mailadres door via info@plaatselijkbelangharfsen.nl

Infopunt in het dorp

Bij de aanpassing van het plein willen we graag ook een infopunt over het dorp realiseren. Het is de bedoeling dat daar zowel toeristische als commerciële informatie beschikbaar is.

Overleg hierover loopt.

Infopakket over het dorp

Er zijn plannen een “pakket” met informatie over het dorp samen te stellen, zoals welke verenigingen zijn er, welke toeristische mogelijkheden, welke ondernemers, wat doen zij, etc. en dit uit te reiken aan alle huidige en in de toekomst nieuwe inwoners van het dorp. Hiervoor wordt overleg opgestart met de ondernemers- en andere verenigingen. Wij hopen hiervoor draagvlak en financiële mogelijkheden te vinden.

Bertus Karssenberg, M 06 12966415, E. voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl

Jan Los, M 06 53846776, E. penningmeester@plaatselijkbelangharfsen.nl

Laatste nieuws per e-mail ontvangen!

Als bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth willen we onze leden  frequenter op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen die bij de vereniging spelen.

Natuurlijk houden wij de website up-to-date en zullen daar ook regelmatig naar verwijzen, maar een persoonlijke benadering werkt directer denken wij.

De jaarlijkse nieuwsbrief en ledenkaart gaan we bij voldoende reacties ook via e-mail aan u toesturen. Hiervoor hebben we wel uw e-mailadres nodig.

Vanzelfsprekend wordt uw e-mailadres niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden dan hierboven beschreven , gebruikt.

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING.

Stuur ons een e-mail via info@plaatselijkbelangharfsen.nl

Dan zijn we niet alleen het mooiste maar ook het snelste dorp van Gelderland