Uitnodiging ALV 22 mei 2024

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth 22 mei 2024 om 19.30 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALV van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth. Deze zal plaatsvinden in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4 in Harfsen.

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich 10 minuten voor de vergadering aan te melden.

Agenda:

Het eerste gedeelte voor de leden start om 19.30 uur:

1. opening door de voorzitter
2. Jaarverslag over 2023
3. notulen ALV 25 mei 2023
4. financieel jaaroverzicht en fiat kascommissie

5. nieuwe kascommissie kiezen

6. huishoudelijk reglement
7. voordracht en benoeming van kandidaten die zich voor een bestuursfunctie hebben aangemeld
8. aftreden en benoemen bestuursleden

9. rondvraag

Pauze

Het tweede en algemene gedeelte voor iedere bewoner van Harfsen-Kring van Dorth start om 20.00 uur :

Informatie over Tiny Houses in Harfsen.

Tot ziens op woensdag 22 mei.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

Scroll naar boven