* Windmolens?

OPROEP:

Windmolens? Bepaal mee waar ze wel of niet komen!

Iedereen weet inmiddels wel, dat als we niet iets doen, de aarde zoveel opwarmt, dat de zeespiegel schrikbarend stijgt en hevige stormen, langdurige regenval en verzengende droogteperiodes voor enorme problemen gaan zorgen. Vandaar dat Nederland in 2050 energieneutraal wil zijn.

Energieneutraal in 2030?

Natuurlijk zullen ook Harfsen en Kring van Dorth daaraan bijdragen en als het even kan het doel nog wat scherper stellen. Zou 2030 of 2035 hier haalbaar zijn? Om het voor iedereen behapbaar te houden, qua kosten en inspanningen, kunnen duurzaamheidsmaatregelen het beste in kleine stappen worden genomen. Allereerst: hoe kan er bezuinigd worden op het energieverbruik?

Energiewerkgroep

Plaatselijk Belang heeft een energiewerkgroep in het leven geroepen waar enkele zeer (ervarings)deskundigen zitting in hebben. De commissie zoekt echter versterking: vrouwen (praktisch ingesteld) en jongeren (het is jullie toekomst) die mee willen praten over hoe die stappen het beste kunnen worden gezet zijn meer dan welkom! Meld je aan via secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl.

Zelf de regie houden!

Belangrijk punt is: als we een afwachtende houding aannemen zal de overheid maatregelen opleggen. Om de regie meer in eigen hand te houden en als dorpsgemeenschap mede te bepalen wat er moet gebeuren en waar, en vooral ook wat we absoluut NIET willen, zullen we samen tot eigen initiatieven moeten komen. Bijna niemand wil een enorme windmolen in z’n achtertuin of uitzicht op een groot zonnepark, dus moeten we zien te voorkomen dat de onontkoombare energietransitie hier door de provincie en de gemeente worden bepaald!

Scroll naar boven