Uitnodiging ALV d.d. 23 mei

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth 25 mei 2023 om 20.00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALV van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.
Deze zal plaatsvinden in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4 in Harfsen.

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich 10 minuten voor de vergadering aan te melden.

Agenda:

Het eerste gedeelte voor de leden start om 20.00 uur:

1. opening door de voorzitter
2. mondeling verslag over afgelopen jaar door de voorzitter
3. notulen ALV 23 mei 2022, te vinden op de website van PB
4. financieel jaaroverzicht en fiat kascommissie

5. nieuwe kascommissie kiezen
6. voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden: Jan Smale, Jan Addink en Dennis van Eldik
7. voordracht en benoeming kandidaten die zich voor een bestuursfunctie hebben aangemeld

Pauze

Het tweede en algemene gedeelte voor iedere bewoner van Harfsen-Kring van Dorth start om 21.00 uur :

Een informatieve lezing over Stolpersteinen in en om Harfsen door de heer P. Arts, voorzitter van de Stichting Stolpersteine van de gemeente Lochem.

Tot ziens op donderdag 25 mei.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

Scroll naar boven